электронные компоненты

Youtube channel

Video from TAO Federation

International Yoga Day in Latvia

Rehabilitācijas centrs TAO

TAO Federation

IHHRC.org

World Professional SPA Masters Federation

World Professional Healing Federation

Сергий Тао

Jogas Diena Yoga Day День Йоги

Latvijas profesionālās jogas federācija

World Professional Federation of Yoga Practitioners

International Experts Federation

Mariss Grunberg

International Human Health Research Centre

Александр Лахтионов

World Professional Astrology Federation

Vronska fonds Фонд СА Вронского


 

International Day of Yoga

Jogas Federacija

Gara Vasara

Omkar Group

Beautyschool

spa.lv

 

Mastic life

SPA school

Материалы

Учения Будды для всех, 7-10 апреля,2011

Цикл лекций по работе Шантидэвы "Бодхичарьяаватарa"
На протяжении многих столетий этот текст служил источником вдохновения для множества просветленных мастеров и начинающих практиков. "Бодхичарьяаватара" раскрывает один из высочайших духовных идеалов человечества - идеал Бодхисаттвы - существа, посвятившего себя достижению высшей цели духовных исканий - Пробуждения (санск. бодхи) во имя счастья и благоденствия всех живых существ. "Бодхичарьяаватара" подробно описывает все последовательные ступени, ведущие нас к постижению истинной природы вещей и подлинному состраданию ко всем живым существам.
В рамках семинара будет изучена 5-ая глава "Бодхичарьяаватара", посвященная бдительности- осознаванию деятельности ума, тела и речи, сознательному наблюдению за всякой склонностью ума.
Приглашаем всех, кому близки идеалы великих учителей всех конфессий.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Дзогчен Раньяк Патрул Ринпоче ( учитель традиции Нингма, одной из школ тибетского буддизма, основанной в Тибете в одиннадцатом веке Гуру Падмасабхавой. В раннем детстве он был признан как перевоплощение великого Первого Патрула Ринпоче. После усердного многолетнего обучения в монастыре Дзогчен и университете Шри Сингхи Патрул Ринпоче получил степени Кхенпо (доктор буддийской философии) и Дордже Лопён (мастер ритуалов).
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Рига, дом конгрессов, 310 аудитория.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 7 и 8 апреля с 18.30 до 20.30,
9 и 10 апреля с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00
СТОИМОСТЬ абонемента на 6 лекций –40 Ls. Стоимость одной лекции – 10 Ls. Cтоимость одной лекции для неработающих пенсионеров - 4 Ls.
Программа организована в сотрудничестве с "Tibetan Healing centre" www.healing.lv
ОРГАНИЗАТОР Общество духовного развития Радуга 2005, www.raduga2005.lv
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Тел. +371 28266145, 28224475
Budas mācība priekš visiem
Lekciju cikls par Šantideva darbu „Bodhičarjavatara"
Daudzus simtu gadu garumā šis ir kalpojis par iedvesmas avotu daudziem apgaismotiem meistariem, kā arī tiem kas savu praksi tikai sākuši. „Bodhičarjavatara” atklāj vienu no aukstākajiem cilvēces garīgajiem ideāliem- Bodhisatvu jeb būtni, kas veltījusi sevi garīgo meklējumu aukstākā mērķa- Apskaidrības (sanskr. bodhi) sasniegšanai visu dzīvo būtņu labā. „Bodhičarjavatara” detalizēti apraksta visus soļus, kas viens pēc otra ved mūs pretī lietu patiesās būtības izpratnei un īstenai līdzjūtībai pret visām dzīvajām būtnēm.
Semināra ietvaros tiks izskatīta „Bodhičarjavatara” 5. nodaļa, kura veltīta modrībai- prāta, ķermeņa, runas darbības izpratnei un apzinātai prāta noslieču vērošanai.
Aicinām visus, kam ir tuvi visu konfesiju ievērojamāko skolotāju ideāli.
Lekcija notiks angļu valodā ar tulkojumu krievu valodā.
PASNIEDZĒJS Džogčens Ranjaks Patruls Rinpoče ir Ningma tradīcijas skolotājs, šī tradīcija ir viena no Tibetas budisma skolām, kuru 11. gs Tibetā nodibināja Guru Padmasabhava.
Agrā bērnība Dzogčens tika atdzīts par Diženā Pirmā Patrula Rinpočes (Mingjurs Namke Dorčže) reinkarnēciju. Pēc daudzgadējas apmācības Djočenas klosterī un universitātē Šrī Singhi Patruls Rinpoče saņēma Kenpo (Budisma filozofijas doktora) un Dordže Lopen (rituālu meistara) grādus.
NODARBĪBU VIETA Rīgas Kongresu nams , 310. aud.
NODARBĪBU LAIKS 7. un 8. apriļī, plkst. 18.30,
9. un 10. apriļī, plkst. 10.00 un 15.00
DALĪBAS MAKSA 6 semināru abonenta cena – 40 Ls, par vienu semināru – 10 Ls; nestrādājošiem pensionāriem par vienu semināru – 4 Ls.
Programma sadarbībā ar "Tibetan Healing centre" www.healing.lv
ORGANIZATORS: Garīgās attīstības cents RADUGA 2005, www.raduga2005.lv
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Tālr. +371 28266145, 28224475
Joomla